Vins de France: Home

Wet- en regelgeving

De wetgeving op het gebied van wijn bestaat uit enkele honderden teksten, die betrekking hebben op de productie, de verwerking en de verkoop van wijn en gedistilleerde dranken uit Frankrijk. Enkele tientallen teksten van de Europese Gemeenschap vormen de basis van deze regelgeving, die wordt aangevuld met een groot aantal Franse teksten die indien nodig gewijzigd kunnen worden.

Het kader van alle Franse en communautaire teksten over wijn vindt zijn oorsprong in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor wijn, omgezet in recht door verordening nr. 1234/2007 van de Raad. De politieke richtlijnen van deze gemeenschappelijke marktordening moeten de wijnmarkt in evenwicht brengen, verspilling voorkomen door interventiemaatregelen op de markten overbodig te maken en het budget inzetten voor meer positieve en proactieve maatregelen die het concurrentievermogen van de Europese wijnen versterken.

Deze GMO garandeert de bescherming van het milieu in de wijngebieden. Ook beschermt de GMO het traditionele, welomschreven kwaliteitsbeleid en vereenvoudigt deze de etiketteringsregels. Dit is in het belang van zowel producenten als consumenten.

Dit vastgestelde kader wordt verduidelijkt door reglementen van de Europese Commissie over de toepassingsvoorwaarden van deze GMO en door Franse teksten.

Hierin worden regels besproken die betrekking hebben op, bijvoorbeeld, de classificatie van wijn (benamingen en categorieën), oenologische procedés die alleen voor een bepaalde categorie wijn worden toegepast en de etikettering, consumptie en verkoop van wijn.

Deze maatregelen kunnen op meerdere niveaus worden geschetst: op Europees niveau en de daarbij horende maatregelen op nationaal niveau, alleen op Europees niveau of alleen op nationaal niveau (met de regels die specifiek in Frankrijk gelden).

De belangrijkste teksten voor de regelgeving omtrent wijn

Communautaire regelgeving

Nationale regelgeving van Frankrijk

  • Besluit van 26 april 2013: verleent toestemming voor het creëren van telediensten voor ‘oogstaangifte’, ‘SV11’, ‘SV12’, ‘voorraadaangifte’, ‘OENO’ en ‘DOSPROV’ voor de geautomatiseerde verwerking genaamd ‘nCVI’
  • Decreet 2012-655 van 4 mei 2012: betreffende etikettering en traceerbaarheid van wijnbouwproducten en bepaalde oenologische procedés
  • Decreet 2010-1327 van 5 november 2010: betreffende de regels voor erkenning van exploitanten en certificering van wijnen zonder beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding waarvoor wel een wijnjaar of druivenras wordt vermeld

De belangrijkste teksten voor de regelgeving omtrent gedistilleerde dranken

Communautaire regelgeving

Voor meer informatie kunt u de onderstaande informatiewebsites raadplegen. De regelgevingsteksten op het gebied van zijn worden op sector, op thema en maatregel en op type gepresenteerd:

Voor communautaire regelgeving: Eurlex.

Voor nationale (Franse) regelgeving:

ONTDEK
DE VINS DE FRANCE

WELKOM

Selecteer uw land en geboortejaar

Verplichte velden